RULES!

  1. Pastikan maklumat anda adalah benar dan sah.
  2. Hanya Customer yang membeli produk lebih dari RM150 (Pakej A atau Pakej B) dengan single resit pembelian layak untuk sertai.

STARTS: 14 JANUARY 2021
END: 28 FEBRUARY 2021