Rules!

  1. Pastikan maklumat anda adalah benar dan sah.
  2. Hanya restock sebanyak RM1500 dengan single resit pembelian layak untuk sertai.

STARTS: 11 JANUARY 2021
END: 28 FEBRUARY 2021